Web Analytics
Menu Danh mục sản phẩm

Máy BRUCE Điện Tử RA4 Máy BRUCE Điện Tử RA4

Máy BRUCE Điện Tử RA4

Máy BRUCE Điện Tử RA4

Giá sản phẩm: Liên hệ

Giỏ hàng:

Máy May Công Huấn
Máy may   BRUCE Điện Tử RA4  PHIÊN BẢN MỚI NHẤT NĂM 2016
CHÂN BÀN ĐỒNG BỘ
Mo tơ liền trục chạy ko tiếng ồn
chạy di mác , nâng chân vịt tự động, cắt chỉ , lại mũi tự động
Tiet kiệm 60-70% đien năng so với các dòng Thông thường
Đen led theo máy, chỉnh toc do theo y muốn 
máy mới 100%. 
LIÊN HỆ : 0986 178 535 - 0979 999 913

MÁY MAY ĐA NĂNG MÁY MAY ĐA NĂNG

MÁY MAY MỚI 100% MÁY MAY MỚI 100%

MÁY MAY NHỎ GỌN MÁY MAY NHỎ GỌN

MÁY BÁN CÔNG NGHIỆP MÁY BÁN CÔNG NGHIỆP

MÁY MAY CỔ ĐIỂN MÁY MAY CỔ ĐIỂN

MÁY VẮT SỔ GIA ĐÌNHMÁY VẮT SỔ GIA ĐÌNH

Máy may miniMáy may mini

0979 999 913 0986 178 535